Geschiedenis - Vakantiehuis de Knapschinkel in Bunnik!

Geschiedenis Landgoed De Knapschinkel

Een korte geschiedenis van de Knapschinkel
De huidige boerderij, een dwarshuisboerderij met veestal gelegen op de zuidoever van de Kromme Rijn, werd rond 1678 herbouwd op de plek van de oude boerderij. Deze was zes jaar eerder in het rampjaar 1672 door de Fransen verwoest.

Twee jaar later in 1680 krijgt Hendrick van Utenhove, heer en eigenaar van Nieuw Amelisweerd, ook De Knapschinkel in bezit. De boerderij en het land werden gebruikt als bufferplaats om te voorzien in aanvoer en doorvoer van goederen via de Kromme Rijn en de Kerkweg naar het achterland. In de achttiende eeuw werd de boerderij samen met 51 morgen boomgaard, bouw- en weiland op regelmatige basis verhuurd. Uit deze periode zijn in Het Utrechts Archief diverse huurakten terug te vinden, waarbij de boerderij de naam ‘den Uithoff’ of ‘Uythoff’ of ‘den Knapschinkel’ kreeg.

Aan het begin van de negentiende eeuw ging de boerderij over in andere handen. Ze werd evenals de beide landgoederen verkocht aan Paulus Willem Bosch van Drakestein (1771-1834), ondernemer en burgemeester van Utrecht en in 1829 door koning Willem I in de adelstand verheven.

In 1884 deed een van zijn nazaten, Jhr. Mr. Carolus Petrus Johannes Bosch van Drakestein, De Knapschinkel van de hand aan Adriana van Wijk die volgens het kadastraal archief landbouwster van beroep was. Door haar huwelijk in 1885 met Gerrit van de Vecht, overgrootvader van Huib van de Vecht, kwam het geheel in het bezit van de familie.

De Knapschinkel werd tot 1962 bewoond door de familie van de Vecht, die in dat jaar een nieuw huis naast de oude boerderij betrok. Na ruim 30 jaar leegstand hebben Huib en Jeanneke de oude boerderij laten renoveren en wonen zij sinds 1998 met veel plezier in de boerderij.

De Knapschinkel zelf is sinds 2010 landgoed geworden.

Noot:
De tekst op deze pagina is gebaseerd op het artikel van Myranda van den Hoogen dat is verschenen in de Landloper van oktober 2014.

knapschinkel Bunnik knapschinkel Bunnik